Pilot op de school Aventurijn

In 2016 is de gemeente Almere gestart met het project Almere op de Fiets. Wij als VSO school Aventurijn omarmen dit project van harte omdat het de zelfstandigheid van veel van onze leerlingen kan bevorderen. De startbijeenkomst was op maandag 9 mei om 19.30 uur bij ons op school.

Wat houdt Almere op de Fiets in?

In het gewone verkeer meedoen, is meedoen in de samenleving. Dat is een uitgangspunt van Almere op de Fiets, een project van MEE IJsseloevers in opdracht van de gemeente Almere, team Leerlingenvervoer. In het project ondersteunen vrijwilligers, studenten en/of mensen uit het netwerk leerlingen die zelfstandig willen leren reizen. Zij worden ook wel OV-/Fietsmaatjes genoemd. Samen wordt bekeken hoe de leerling dit oefenen kan en wil vormgeven.

Almere op de Fiets verbindt

Het project richt zich op het vergroten van mogelijkheden van onze leerlingen in het reizen van A naar B. Almere op de Fiets geeft leerlingen het gevoel dat ze er bij horen en (meer) zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij. Ouders, onderwijs-, zorg- en welzijnsprofessionals spelen daarbij een belangrijke rol. De gemeente Almere, team Leerlingenvervoer ondersteunt het project financieel en levert inhoudelijke  input voor het project in nauwe samenwerking met scholen en MEE IJsseloevers.