Over Ons

De gemeente Almere wil samen met partners in de stad, waaronder scholen, aan het werk voor een gezondere stad en samenleving, door het bevorderen van de volksgezondheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Door meer kinderen aan het fietsen te krijgen wordt op die manier deze doelgroep aangezet om meer te bewegen. Dit is niet alleen een gezondere levensstijl voor deze groep kinderen, maar daarnaast worden deze kinderen, door zelf te fietsen, zelfstandiger en wordt hun zelfredzaamheid vergroot.

Onze partners zijn : Aventurijn (VSO), Taalcentrum Almere, Nautilus (VSO), Kwintes (Fiets en Meer), MEE, VMCA, Windesheim e.a.

Eerste pilot afgerond!

Inmiddels hebben 8 leerlingen van de VSO school Aventurijn de pilot van Almere op de Fiets doorlopen. Alle leerlingen kregen tijdens een feestelijke viering een certificaat of een pluim uitgereikt!